Κόστος Διασύνδεσης

Κάποια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας έχουν εισάγει ένα ειδικό φόρο που τον ονομάζουν interconnection fee (κόστος διασύνδεσης). Το κόστος αυτό προστίθεται στο κόστος των SMS που στέλνονται προς αυτά τα δίκτυα.

Στην παρακάτω λίστα εμφανίζονται όλοι οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας που απαιτούν interconnection fee.

Το κόστος αποστολής SMS σε αυτές τις χώρες / δίκτυα κινητής τηλεφωνίας είναι πάνω από 1 sms

Χώρα Δίκτυο

Διεύθυνση

  • thinkvoip

    ,


Άλλοι τρόποι επικοινωνίας